Svornosti hudební odd.

Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov, která má bezbariérový přístup, se nachází na ulici Svornosti 2 v Havířově-Městě (budova G Magistrátu města Havířova, 3. patro). Oddělení tvoří čítárna denního tisku a časopisů, půjčovna uměnovědné literatury, hudebnin, básní, dramat, audiovizuálních dokumentů i časopisů a komorní salonek pro konání výstav uměleckých děl amatérských i profesionálních výtvarníků, besed a koncertů.

Již řadu let zde každý měsíc pořádáme pravidelné výstavy výtvarného umění s hudebním programem. Nabízíme profesionálním i amatérským výtvarníkům, hudebníkům možnost uspořádání výstavy nebo hudebního vystoupení v prostorách salonku hudebního oddělení. Termím lze domluvit osobně přímo v hudebním oddělení knihovny, telefonicky na tel.čísle 597 317 213 nebo mailem na adrese hudebni@knih-havirov.cz.

Nabízíme:

 • více než 5.700 svazků knih z oblasti hudby, umění, poezie a dramat k půjčování

 • asi 2.200 svazků hudebnin pro různé hudební nástroje, zpěvníků, klavírních výtahů a partitur k půjčování

 • a přibližně 13.000 audiovizuálních dokumentů

  • přes 6.500 CD disků s hudbou a mluveným slovem k poslechu i k půjčování

  • 4.000 gramofonových desek

  • přes 700 titulů zvukových knih na magnetofonových páscích, CD/MP3 pro zdravotně postižené uživatele knihovny

 • 50 titulů populárně naučných i odborných časopisů k prezenčnímu půjčování a 29 titulů k absenčnímu půjčování

 • 6 titulů denního tisku, který lze využít v naší čítárně (archivace 3 měsíce)

 • on-line katalog Městské knihovny Havířov (1 přístup)

 • na požádání rezervujeme knihy, hudebniny telefonicky i mailem

 • 1 poslechové místo pro poslech CD
 • přehledné seznamy CD k půjčování (v tištěné podobě, nebo zasláním na Vaši e-mailovou adresu)

 • analytický popis článků - odkazy na články z archivovaných odborných výtvarných a hudebních časopisů

 • Filmový přehled - kartotéka našich i zahraničních filmů budovaná od roku 1970

 • 1 přístup na internet pro veřejnost

 • k dispozici textové a tabulkové editory WORD, WORD Pad, Excell

 • knihovnické lekce a besedy pro 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ se zaměřením na využití služeb specializovaného oddělení hudby a umění

 • hudební a literárně-hudební pořady, vernisáže, výstavy a tvořivá odpoledne pro dospělé

 • bezbariérový přístup

 • půjčování CD/MP3 přehrávačů slabozrakým, nevidomým a držitelům průkazu ZTP

Autorská práva

Dle Smlouvy mezi Národní knihovnou a kolektivními správci autorských práv (Osa, Dilia, Integram) o půjčování zvukových záznamů ve veřejných knihovnách se mohou veškeré zvukové záznamy půjčovat absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jejich nabytí knihovnou. Toto omezení se nevztahuje:

 • na výpůjčky registrovaných uživatelů, který je zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy apod.)

 • na půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek

 • na výpůjčky registrovaných uživatelů - pedagogů

Kalendář akcí 2021

   Dnešní den   Celý měsíc

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko
Programovali: SE-MO Data s.r.o.

Otevírací doba

Svornosti hudební odd.

Pondělí08.00-18.00
Úterý08.00-18.00
Středa13.00-18.00
Čtvrtek08.00-18.00
Pátek08.00-18.00
ostatní pobočky

Kontakt